Cimas

Pico Midi d’Ossau
Pico Txindoki
Gouache | 2020